Iemand met wie je in vertrouwen kunt praten, maakt het makkelijker over moeilijke onderwerpen te beginnen.

Als iemand denkt dat er iets mis is, kan diegene naar de vertrouwenspersoon gaan. Die is er voor iedereen: kinderen, jongeren, vrijwilligers, medewerkers en ouders.

Hij of zij helpt om seksueel ongewenst gedrag te voorkomen of als je ander gedrag ervaart wat je onprettig vindt. Bijvoorbeeld door op mensen af te stappen die zich niet goed gedragen. Ook belangrijk:

het onderwerp met leidinggevenden bespreken. En natuurlijk behandelt de vertrouwenspersoon elke melding.

Klein of groot, ernstig of minder ernstig. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Dus hij of zij geeft alleen informatie door als degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt.
Behalve als er strafbare feiten zijn gepleegd. Dan is de vertrouwenspersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden.

Wie is deze vertrouwenspersoon?

Björn Valk
Email: bjorn@toverboompje.nl
Tel: 06-50599453