Ieder kind verdient een plek

Kinderen,jongeren en jongvolwassenen die net even anders zijn om wat voor reden dan ook zien wij vaak buiten de boot vallen. De reguliere club’s zijn vaak te druk en te onoverzichtelijk, of de stap is net te groot, waardoor deze groep te weinig in contact komen met anderen in de maatschappij. Op een creatieve manier laten wij op dit moment deze groep zien dat zij er bij horen. Dat ze hun eigen kluppie hebben waar ze volledig geaccepteerd worden om wie zij zijn.
De toverboom: Heel speciaal maar toch gewoon!

De noodzaak

De afgelopen jaren is er stevig bezuinigd. Maar ook is de maatschappij een stuk harder geworden.Hierdoor is bijvoorbeeld de activerende begeleiding voor deze groep middels een pgb niet meer mogelijk. Stichting de Toverboom wil hier graag invulling aangeven, door met vrijwilligers die affiniteit hebben met de doelgroep, deze kinderen, jongeren en jongvolwassenen van leuke maar ook informatieve activiteiten te gaan voorzien.
De stichting beoogt met deze activiteiten de ontwikkeling te stimuleren en de afstand met de maatschappij te verkleinen, zodat ook deze groep zich ontwikkeld tot volwassenen die vol zelfvertrouwen standvastig en zelfredzaam zijn in de maatschappij.

Kernwaardes

Bij de Stichting de Toverboom vinden we contact met de ouders belangrijk. Bij het aanmelden van het kind willen wij daarom ook graag eerst een gesprekje met de ouders. Niemand dan de ouder ken het kind beter!.
Bij de Stichting de Toverboom hebben wij goed zicht op de kinderen, en zullen wij regelmatig ouders op de hoogte brengen van hoe hun kind het doet. Middels Facebook {en uiteraard met toestemming) zullen sfeerfoto’s een goed idee geven wat we allemaal doen.