Missie/Visie

 

Om deze kinderen en jongeren zich te laten ontwikkelen is het belangrijk dat zij mogen

 

ervaren dat ze ertoe doen. Dit zorgt voor zelfvertrouwen en zelfvertrouwen is van essentieel

 

belang om te ontwikkelen, om uitdagingen aan te gaan die vanuit hun eigen omgeving

 

niet zo voor de hand liggen. Denk hierbij aan school, hobby’s, sport, m.a.w. het durven

 

ontdekken van je eigen talenten en mogelijkheden. Zelfvertrouwen is dus de belangrijkste

 

basis om als volwassene standvastig te zijn in de maatschappij.

 

 

“Bij Stichting de Toverboom staat meedoen, kennis opdoen en jezelf kunnen zijn voorop”

 

 

Wie voor een dubbeltje geboren is zal zeker een kwartje kunnen worden is de visie

 

van de Stichting. Echter is het dan wel van belang dat deze groep behalve opgenomen, ook kan

 

deelnemen aan de maatschappij. Hiervoor is het van belang dat de kosten die gemaakt worden niet

 

op de schouders van ouders die financieel niet draagkrachtig genoeg zijn, te leggen. Binnen onze

 

doelgroepen valt 90% onder deze categorie. Daarom vindt de Stichting het van belang dat er

 

een plek wordt gecreëerd waar de mogelijkheid tot stimulans en ontwikkeling geboden wordt.