Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen. Te weten:

Rebecca Geerdin Anders

Initiatiefnemer, voorzitter

Jacob Moerman

secretaris, penningmeester

Björn Valk

algemeen bestuurslid, vertrouwenspersoon

Jaarverslagen