Second home van Stichting de Toverboom is een bijzondere buiten en /of naschoolse

 

dagbesteding, die zorg draagt voor persoonlijke groei, zelfredzaamheid en talentontwikkeling van

 

de kinderen, met als doel de cirkel van intergenerationele armoede te doorbreken.

 

Dit doen wij niet door alles vast te gooien met protocollen, maar d.m.v. gezond verstand,

 

vertrouwen en empathie welke overeenkomen met de Trippel C-methodiek.

 

Wij willen de kinderen een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie bieden, waarbij zij ongeacht

 

waar hun wieg heeft gestaan toegang hebben tot:

 

 

Verantwoorde voeding, pedagogische veilige omgeving en persoonlijke ontwikkeling”.

 

 

De toegang moet laagdrempelig zijn, zodat eenieder die deze vorm van buiten en /of naschoolse

 

dagbesteding en zorg nodig heeft hier gebruik van kan maken.

 

Naast de dagbesteding hebben we ook nog onze maatschappelijke activiteiten waarbij ieder kind

 

en iedere jongere heeft recht op een plek in de maatschappij ongeacht beperking,

 

of financiële status, ouders, land van herkomst of geloofsovertuiging.

 

En ieder kind heeft recht op talentontwikkeling ongeacht in welk hokje de maatschappij denkt

 

ze te kunnen plaatsen. Daarom vinden wij het belangrijk dat deze activiteiten aangeboden blijven

 

op wekelijkse vaste tijden met steeds weer terugkerende grote activiteiten, zonder iemand uit

 

of buiten te sluiten. De stichting beoogt met deze activiteiten het vertrouwen te winnen en de

 

ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren en de afstand tot de maatschappij te verkleinen,

 

zodat deze groepen zich ontwikkelen tot volwassenen die vol zelfvertrouwen standvastig en

 

zelfredzaam in de samenleving staan.